Holmsbu Billedgalleri

Henrik Sørensens samlinger

Om galleriet

Holmsbu Billedgalleri er nøye innpasset i det særpregete terrenget og vegetasjonen.

Skogen rundt galleriet er urørt og bygningen er kledd med rød Hurumgranitt, tatt ut fra selve byggetomten. Adkomststien opp gjennom den tette skogen gir en stemningsskapende introduksjon til bygningen som slutter seg til klippeformasjonen øverst oppe.

Galleriet er oppdelt i fire kubiske volumer som hver inneholder en avdeling av samlingen. Salene er sluttete rom med naturlig overlys som gir ro og konsentrasjon omkring bildene. I hjørnesalen er en ene veggen helt i glass og gjennom den ser vi inn mot et annet rom; et naturrom.

Bygningen og det omgivende naturområdet er fredet av Riksantikvaren.