Holmsbu Billedgalleri

Henrik Sørensens samlinger

Stiftelsen

Galleriet og samlingene ble opprinnelig gitt som en gave fra Sven Oluf Sørensen til Hurum kommune. I dag forvaltes samlingen og bygningene gjennom stiftelsen Holmsbu Billedgalleri Henrik Sørensens Samlinger. Det er Hurum kommune som oppnevner styret i stiftelsen.

Holmsbu Billedgalleri er konsolidert med Drammens Museum og det er Drammens Museum som har ansvaret for den daglige driften av galleriet.

Styret i stiftelsen er:

  • Morten Opsahl, styreleder (valgt av Sven Oluf Sørensen)
  • Ellen Lerberg (valgt av Nasjonlmuseet)
  • Sigmund Stokke (valgt av Hurum historielag)
  • Bjørn Volden (valgt av Asker kommune)
  • Christian Dyresen (valgt av Asker kommune)