Holmsbu Billedgalleri

Henrik Sørensens samlinger

Stiftelsen

Galleriet og samlingene ble opprinnelig gitt som en gave fra Sven Oluf Sørensen til Hurum kommune. I dag forvaltes samlingen og bygningene gjennom stiftelsen Holmsbu Billedgalleri Henrik Sørensens Samlinger. Det er Hurum kommune som oppnevner styret i stiftelsen.

Holmsbu Billedgalleri er konsolidert med Drammens Museum og det er Drammens Museum som har ansvaret for den daglige driften av galleriet.

Styret i stiftelsen er:

  • Morten Opsahl , styreleder
  • Trond Røed
  • Bjørn Volden
  • Tom Bratlie
  • Petter Normann Pettersen